Voedselbank Vianen bestaat sinds 2006 en is te bereiken via telefoonnummer        06-45885846, facebook, twitter en www.voedselbankvianen.nl                                            De Voedselbank Vianen is onderdeel van Voedselbank Leerdam. 

 Doelstelling

Wij willen met de overvloed van onze maatschappij de armen helpen. Daarbij worden wij gesteund door onze sponsors. Zij geven aan ons wat zij overhouden van hun producten, die wij vervolgens weer verdelen voor en schenken aan onze cliënten.

De Warenwet
Ook wij zijn gehouden aan de Warenwet m.b.t. de voedselveiligheid. Wij besteden daar zeer veel aandacht aan. We vallen onder de controles van de Voedsel en Waren Autoriteit die toe ziet op de naleving van de Warenwet.

Wij werken met vrijwilligers
De organisatie van de Voedselbank bestaat alleen uit vrijwilligers. Iedereen heeft een vrijwilligersverklaring ondertekend.